HLAVNÁ STRANA
 

INDEX - MLYNČEKY  |  HISTÓRIA OBCE  |  OBECNÝ ÚRAD  |  KÚPELE  |  VZDIALENOSTI

 
 

História
Základný kameň a vlastne počiatok Mlynčekov bol kežmarský majer a mlyn. Vôbec teda nešlo o obec ale o odľahlú časť mesta, ktorá bola súčasťou mesta a vtedy sa ani nepredpokladalo, že sa oblasť rozrastie a vybuduje do podoby celej obce, ktorá mimochodom prekypuje krásou v každom ročnom období. Obec vznikla keď z Ameriky sa vracajúci Ždiarania hľadali miesto na usadenie. Gustáv Szelényi, o ktorom ešte budeme hovoriť plánoval využiť pramene na vybudovanie kúpeľov a iných budov v okolí. Práve o tom sa dozvedeli vracajúci sa Slováci a dohodli sa na odpredaji pozemkov v okolí kúpeľnej časti. Niekoľko rodín sa s ním dohodlo, a tie sa presťahovali do budúcej obce Mlynčekov.

Prečo potom názov Mlynčeky? Ide naozaj o mlyny. Bolo ich tu dávnejšie viacero. Niekoľko menších mlynov na mletie múky. Podľa historických záznamov však po 300 rokoch starý mlyn zrušili a nahradil ho celkom nový, ktorý na riečke Biely Potok nechal postaviť kežmarský obchodník Gustáv Szelényi. Pribudol aj hostinec. A práve v tomto období sa začalo s myšlienkami vybudovať aj budovy, ktoré by využívali pramene. Výstavbou základných domov kúpeľnej zostavy sa teda časom dalo vzniknúť lákadlu pánov. Turistické lákadlá s historickým významomo teda v Mlynčekoch nechýbajú, ale to nie je všetko. Obec bola jednou z prvých elektrifikovaných obcí pod Tatrami. Časom z mlynu vytvorili Tatra Ház - Tatranský dom, rekreačné stredisko.

Minulé storočie
Rok 1913 premenili celú osadu na detské protituberkulózne preventitórium. Prvá škola, či skôr drevená menšia budova, bola vybudovaná v roku 1923 avšak o dva roky sa už začala budovať murovaná budova. O vzdelanie, ale aj o kultúrny program, ktorý poväčšine robil.i pod jeho vedením žiaci, sa staral Štefan Bocskay. Nemec Menhardt, ktorý sa sme prisťahoval, vybudoval prvý obchod so zmiešaným tovarom. To pomohlo opäť obci trochu postúpiť po hospodárskej stránke. Bolo tak v roku 1922. Obec rástla a rástla, počas II. Svetovej vojny mala takmer 50 domov. Kostol Jána Krstiteľa

Počas I. Svetovej vojny bola v Tatra Háze vojenská nemocnica, ale aj samotná epidémia chrípky poznamenala dosť značne túto obec. Z obce sa stala samostatná Obec s vlastnou správou až v roku 1956 a prvý richtár bol Ondrej Zoričák. Prvý kostol v obci je prerobená vila Budapest. Rok 1939 znamená vysekanie, kopanie a vybudovanie cesty k Kežmarským Žľabom a zúčastnili sa na ňom aj obyvatelia Mlynčekov.

Mlynčeky majú aj svoj DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je stále aktívny a robí neustále dobré meno na súťažiach a súsedeniach v tejto oblasti na rôznych súťažiach na Slovensku. Od jeho založenia v roku 1932 funguje teda dodnes.

V roku 1949 silné krupobitie zničilo úrodu, ale uškodilo aj na majetku. Neskoršie roky znamenajú povojnovú históriu spojenú zväčša s nástupom komunizmu. Aj keď niektoré svetlé stránky histórie tohto obdobia sa taktiež nájdu. Do umelých rybníkov sa vysádzajú pstruhy a lososy, začína sa s chovom. Väčšie hospodárske budovy sú prebraté štátom a sťahuje sa sem aj MNV. Vlastný kostol, Rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa, obec získava až keď sa začína v roku 1968 s jeho stavbou. O dva roky neskôr ho vysvätili. Autobusová linka zachádzajúca do obce prichádza v roku 1951. Následne v sedemdesiatych rokoch sa obec obohacuje o základnú a materskú školu a ďalšie nové domy. Nechýba už ani nové futbalové ihrisko, ktoré potešilo celú obec. Ako sme už spomínali, obec sa osamostatnila v roku 1956. Vtedy sa začína aj so stavbou pošty a úradu. Kultúrny dom sa začal stavať taktiež no až o 4 roky sa ho podarilo celkom dokončiť.

Posledný mlyn, ktorý zostal v obci bol asi v roku 1960 zbúraný. Nástupom JRD chátral a nemal svoje využitie. Pred tým si však zažil naozaj krušnú históriu striedania majiteľov.

Dnes
Plynovod získala obec v roku 1991, kanalizáciu v roku 1993. Celkovo získala obec modernejšiu tvár vybudovaním spevnených, asfaltových ciest, pretvorením dopravy a úpravou vzhľadu. V obci sa nachádza niekoľko ubytovacích zariadení, chát známych mien, ktoré poskytujú svoje ubytovacie služby.

 
 
 

pečať

Obecný úrad:

Starosta: Milena Svocáková
tel.: 052 4682443

slovakia

 
 
     
 
  Mlynčeky.com - stránky obce

© N-games for L triple 2 All right reserved 2008